laboratuvar

Taramalı Elektron Mikroskobu ve Enerji Dağılımlı Spektrometresi Laboratuvarı

 

1880’den beri polarizan ve petrografik mikroskop kullanılarak kayaları incelemek için yapılan incekesit analizi jeologların geleneksel bir aracı olmuştur. Petrografik mikroskop yardımıyla kayaçların iki boyutlu kesitleri incelenebilmekte, mineral kompozisyonu tahmin edilebilmekte, tane malzeme ve yapısı ile ilgili önemli bilgiler saptanabilmektedir. Bununla beraber gerçek üç boyutlu tane ilişkilerini ve taneler arasındaki gözenek yapılarının detaylarına her zaman ulaşma olanağı yoktu.

Ancak SEM / EDS sistemlerinin kullanılmasıyla birlikte, kayaçların incekesit analizlerinden bir adım daha ileri gidilerek, gözeneklerin incelenmesi, en küçük minerallerin tanımlanması ve bu minerallerin gözenek içindeki dağılımlarının saptanmasında büyük kolaylıklar sağlanmıştır.

Yukarıda bahsedilen özelliklerin dışında, örnek hazırlanmasındaki kolaylık, daha derin odaklama, netlik ve önemli derecede büyütme kapasitesi (analizi yapılan en büyük bölümü 10X ile 300.000X arasında büyütme ve yanı sıra 3,5 mm ayırma gücü) SEM / EDS sisteminin optiksel petrografiye göre daha avantajlı olduğunun kanıtıdır. Bu, SEM’in ince kesit analizlerinin yerine geçebilir anlamına gelmez. SEM daha değişik tipte bilgi sağlayacak  incekesit analizlerinin tamalayıcısıdır, diğer sistemlerle birlikte kullanıldığında kayaçların karakterize edilmesine yardımcı olur ve önemli yeni bilgiler temin eder.

 

 

 

 

 


Competenza, Türkiye’nin asbest analizi yapabilen TEK AKREDİTE SEM-LABORATUVARIDIR.

Akreditasyon Kapsamı

Deney Alanı / Deney Adı   Deney Metodu
Havadaki Asbest – Numune alım stratejisi

Havadaki Asbest konsentrasyonunun tayine yönelik numune alım statejisinin yapılması

 

ISO 16000-7

 

Havadaki Asbest – Konsantrasyonların sayısal olarak belirlenmesi

Inorganik, elyaflı parçacıkların ve asbest liflerinin analizi ve sayımı
Taramalı elektron mikroskopu (SEM, scanning electron microscopy) ile analizi

 

ISO 14966

 

Tozdaki Asbest – Numune alımı ve analizi

Yüzeylerde asbestin belirlenmesi ve ölçümü (contact sample)
Taramalı elektron mikroskopu (SEM, scanning electron microscopy) ile analizi

 

ISO 16000-27

 

Katı Malzemede Asbest – Numune alımı ve hazırlanması

Katı Malzemede Asbest tayini – Numune alımı ve hazırlanması

 

VDI 3866-1

 

Katı Malzemede Asbest – Analizi

Katı Malzemede Asbest tayini
Taramalı elektron mikroskopu (SEM, scanning electron microscopy) ile analizi

 

VDI 3866-5