hizmetlerimiz

Kentsel dönüşüm, şehirin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının proje kapsamında sistematik bir şekilde mevcut yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıklarının da içine katılarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine toprak zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirmek için yapılan kamusal çalışmalardan biridir.

Türkiye’ de 16.05.2012 tarihinde 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki Kanun”un yayımlanıp yürürlüğe girmesinden sonra kanunun uygulama yönetmeliği ile 04.08.2012 tarihinde ‘kentsel dönüşüm’ çalışmalarına başlanmıştır. Kentsel dönüşüm kapsamında 20 yıllık bir süreçte Türkiye’nin 81 ilinde yedi milyon yapının yıkımı planlanmaktadır. Kamu yapıları ve konutlardan oluşan bu yapıların çoğunda asbestli yapı ürünleri bulunmaktadır.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım öncesi binada asbestli malzeme incelemesi yapılması, kullanımının tespit edilmesi durumunda da yıkımın maruziyeti sıfırlayacak şekilde gerçekleştirilmesinin büyük önem taşımaktadır.

Akredite Asbest Hava Ölçümü

Akredite Asbest Numune Alımı

Akredite Asbest Analizi

Asbest Risk Analizi

Asbest Envanter Raporu

Asbest Yönetim Planı

Atık Yönetim Planı

Asbest Güvenli Sertifikası (Asbestos Safe Certificate)

Asbest Temiz Sertifikası (Asbestos Free Certificate)

Asbest Bilgilendirme Eğitimi

Asbest Numune Alım Eğitimi